वी.पी. विचार राष्ट्रिय समाजको सुचना !!!

मिति २०७४÷१०÷११ गते दिनको १२.ं३० बजे वी.पी. विचार राष्ट्रिय समाजको कार्यसम्पादन समितिको नियमित बैठक समाजको केन्द्रिय कार्यालय चण्डोलमा बस्ने र सो बैठकमा कार्यसम्पादन समितिका सबै पदाधिकारी तथा सदस्यहरु, विभागका संयोजकहरु, र प्रदेशका संयोजकहरुलाई उपस्थितिका लागि अनुरोध गरिन्छ ।

तपशिल –

कार्य सम्पादन समितिको नामावली

१ मा.श्री कुलबहादुर गुरूङ्ग  (सभापति)–९८५१०८३०५०

२.गोविन्द राज जोशी  ( सह–सभापति)–९८५११७२५७८

३.विनय ध्वज चन्द (महा सचिव)–९८४१५५४०२६

४.राम बहादुर गुरुङ्ग (उप महासचिव)–९८५१००३७९८

५.गिता रेग्मी (कोषाध्यक्ष)–९८४१६१५०४४

६.लक्ष्मण प्र.घिमिरे (सदस्य)–९८५१०३७९८०

७.सुनिल कुमार भण्डारी(सदस्य)–९८५१०७२०२४

८.रेवती प्र.भुसाल(सदस्य)–९८४१५५४१२५

९.मा.श्री पार्वती डी.सी चौधरी(सदस्य)–९८५११६७७०१

१०.राजन पन्त(सदस्य)–९८४१३३१२२९

११.सुरेन्द्र हमाल(सदस्य) –९८५१०२९४७५

१२  लोकेश ढकाल (सदस्य) –९८५१०१६३२६

१३.भोज राज रेग्मी(सदस्य)–९८५१०८७६६

विभागका संयोजक

 

1.     डा. शंकर शुब्बा ९८४१२१३३७१

2.     ढुण्डिराज पोखरेल ९८५१०१०६०२

3.     विनयध्वज चन्द ९८४१५५४०२६

4.     मा.श्री पार्वती डि.सी. चौधरी ९८५११६७७०१

5.     श्रीमति गीता रेग्मी ९८४१६१५०४४

6.     श्री रेवती प्रसाद भुषाल ९८४१५५४१२५

प्रदेशका सभापतिहरु

1.            दीपक  लोहनी – ९८४२१३९०५५

2.            चुन्नीशरण यादव – ९८४४०२३९९१

3.            खेमराज सेढाँइ – ९८४१४०७५३०

4.            खगेन्द्रराज रेग्मी – ९८५६०५०७२२

5.            राजन पन्त – ९८४१३३१२२९

6.     हस्त बहादुर मल्ल  –९८५११८५४२८

7.     यज्ञराज पाठक – ९८४१५६४७८२

 

विनयध्वज चन्द

महासचिव

वी.पी. विचार राष्ट्रिय समाज

चण्डोल, काठमाडौ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.