B P Ideology National Society central committee

कुलबहादुर गुरूङ्ग

कुलबहादुर गुरूङ्ग

सभापती
गोविन्द राज जोशी

गोविन्द राज जोशी

उप-सभापती
विनयध्वज चन्द

विनयध्वज चन्द

Political Member
लक्ष्मण प्रसाद घिमिरे

लक्ष्मण प्रसाद घिमिरे

Political Member