Nepal map
B.P. Koirala

प्रेस विज्ञप्ती

                                                                                                                                                                              

        
                                                                                                                                                                                                                           मिति–२०७३÷५÷३० 
 
                         
वी.पी. विचार राष्ट्रिय समाजका सभापति कुल बहादुर गुरुङ्गले वी.पी. विचार राष्ट्रिय समाजको विधानको २०६९(संशोधन एंवम परीमार्जन सहित २०७१)को धारा १३ को उपधारा (२) अनुसार निम्न बमोजिमका वी.पी. विचार राष्ट्रिय समाजका साधारण सभाका सदस्यहरुलाई निम्नलिखीत पदाधिकारीहरु तथा सदस्यहरुमा मनोनयन गर्नु भएको छ । 
तपसील
१.गोविन्द राज जोशी  ( उप–सभापति)
२.विनय ध्वज चन्द (माहा सचिव)
३.राम बहादुर गुरुङ्ग (उप माहासचिव)
४.गिता रेग्मी (कोषाध्यक्ष)
५.लक्ष्मण प्र.घिमिरे (सदस्य)
६.सुनिल कुमार भण्डारी(सदस्य)
७.रेवती प्र.भुसाल(सदस्य)
८.राजन पन्त(सदस्य)
९.हस्त बहादुर मल्ल(सदस्य)
१०.खगेन्द्र राज रेग्मी(सदस्य)
११.लोकेश ढकाल(सदस्य)
१२.दिपक जङ्ग शाह(सदस्य)
१३.सुरेन्द्र हमाल(सदस्य)
१४.लक्ष्मण राय यादव(सदस्य)
१५.जनार्दन क्षेत्री(सदस्य)
१६.भोज राज रेग्मी(सदस्य)
१७.सरोज देवकोटा(सदस्य)
१८.हरी दर्शन श्रेष्ठ(सदस्य)
 
श्रीमान सम्पादक ज्यू ,
यो प्रेस विज्ञप्ती प्रकाशानार्थ पठाएको छु । प्रकाश प्रसार गरीदिन हुन अनुरोध गर्दछु ।
 
मन्जु गिरी
कार्यालय सचिव   
वी.पी. विचार राष्ट्रिय समाज
काठमाडौं